Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jej treścią są słowa św. Jana Pawła II skierowane do Akcji Katolickiej w czasie pielgrzymek do Polski, a także okolicznościowe katechezy głoszone również dla Akcji Katolickiej włoskiej. Książka ukazuje się w kilka miesięcy po ustanowieniu św. Jana Pawła II Głównym Patronem Akcji Katolickiej w Polsce i w roku, w którym obchodzimy 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Te dwa wydarzenia niosą ze sobą dwa podstawowe przesłania: jedno, abyśmy sięgnęli do początków reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce i przypomnieli sobie co Ojciec Święty wtedy do nas mówił, jakich pouczeń nam udzielał i drugie, abyśmy nie zmarnowali Jego wskazań, Jego nauczania i przekazywali je kolejnym pokoleniom. Książka składa się z dwóch części, z których pierwsza zawiera przemówienia św. Jana Pawła II do Akcji Katolickiej, natomiast druga część jest poświęcona uroczystości ustanowienia św. Jana Pawła II Patronem Akcji Katolickiej w Polsce, co miało miejsce 22 października 2017 roku.

Jan Paweł II mówiąc o Akcji Katolickiej podkreślał jej niezbywalną rolę w życiu Kościoła i w społeczeństwie obywatelskim oraz uwydatniał znaczenie naszego apostolskiego stowarzyszenia. W 1993 roku , po blisko pięćdziesięciu latach przymusowej przerwy, Akcja Katolicka powróciła do centrum Kościoła w Polsce. Ważne abyśmy w tym wytrwali. Pomoże nam z pewnością lektura prezentowanej książki opatrzonej optymistycznym tytułem (słowa św. Jana Pawła II) „Idźcie naprzód z nadzieją”.

Książka, bogato wypełniona zdjęciami, jest do nabycia w sekretariacie DIAK AW ul. Puławska 95 lok. 5, w godzinach urzędowania:

poniedziałek: godz. 10.00-13.00; czwartek: godz. 14.00 – 17.00.

W imieniu Zarządu DIAK AW serdecznie zapraszam,

Elżbieta Olejnik

PS. W poniedziałek 30 maja br. sekretariat będzie czynny.