Wypraszaj dla nas zwycięstwo Maryjo Matko Łaskawa

W poniedziałek 8 października 2018 roku w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście o godz. 20.00 sprawowana była uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Rafała Markowskiego. Licznie zgromadzeni wierni, wśród których dominowali członkowie Akcji Katolickiej, poczty sztandarowe Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej (w tym Sztandar z Jazgarzewa z 1938 roku!), a przede wszystkim nawiedzenie Relikwii św. Stanisława Kostki potwierdzały wyjątkowość uroczystości, która łączyła dwa jubileusze: 45 rocznicę ponownej koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej i 20 rocznicę zawierzenia Matce Bożej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pierwszej koronacji, przywiezionego z Włoch obrazu Najświętszej Maryi Panny, dokonał nuncjusz papieski Abp Jan de Torre 24. 03. 1651 roku. W 1664 roku Matkę Bożą Łaskawą ogłoszono patronką stolicy po uśmierzeniu, za Jej przyczyną, zarazy. Ponowna koronacja obrazu, tym razem koronami podarowanymi przez papieża Pawła VI, miała miejsce w 8 października 1973. Czym był cudowny wizerunek dla miasta niech świadczą słowa na odwrocie korony: „Łaskawej Patronce Stolicy w kościele XX. Jezuitów, z wdzięcznością za łaski i prośbą o Matczyną Opiekę nad Miastem Nieujarzmionym – Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Niewolnik Maryi”.

Powołana na nowo do życia, 23 lata temu, Akcja Katolicka dostała za Patronkę Matkę Bożą Łaskawą, której 7 października 1998 roku, członkowie Akcji zawierzyli swoje dzieła. Każdego roku, członkowie stowarzyszenia są obecni w sanktuarium, aby modlitwą wypraszać opiekę, wstawiennictwo Najlepszej Matki oraz potrzebne łaski. Podkreślają w ten sposób swoje przywiązanie i cześć dla Patronki. Podobnie było 8 października 2018 roku. Na zakończenie Mszy św. zostało ponowione zawierzenie Matce Bożej.

W 2015 roku w 15 rocznicę zawierzenia Akcja Katolicka ofiarowała jako dar wotywny pozłacane Logo Akcji Katolickiej. W tym roku z racji 20 rocznicy zawierzenia została ofiarowana w procesji z darami pozłacana róża. Obecni na uroczystości członkowie Akcji Katolickiej otrzymali opracowany przez p. Zofię Manowiecką, specjalnie na tę rocznicę, folder z treścią zawierzenia. Zawierzenie zostało potwierdzone podpisami ks. bpa Rafała Markowskiego, ks. rektora sanktuarium o. dr. Lesława Ptaka oraz członków Zarządu DIAK AW obecnych na uroczystości.

Elżbieta Olejnik