Kardynał August Hlond wielki poprzednik
Prymasa Tysiąclecia i świętego Jana Pawła II

  

W 20 października 2018 r., w miejscu zakończenia ziemskiej wędrówki Prymasa Augusta Hlonda, założyciela Akcji Katolickiej w Polsce, w 70. rocznicę Jego śmierci, w Szpitalu Sióstr Elżbietanek na warszawskim Mokotowie, o godz. 9:00, została odsłonięta tablica pamiątkowa, ufundowana przez Akcję Katolicką Archidiecezji Warszawskiej. Po czym została odprawiona Msza św. dziękczynna, sprawowana przez JEm. Kard. Kazimierza Nycza, Metropolitę Warszawskiego.

Po południu o godzinie 16:00 w Rezydencji Arcybiskupów Warszawskich, odbyło się sympozjum poświęcone osobie Czcigodnego Sługi Bożego Prymasa Augusta Hlonda pod hasłem: „August Kardynał Hlond wielki poprzednik Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła II”. Chcieliśmy w ten sposób oddać hołd i wyrazić wdzięczność za powołanie Akcji Katolickiej i troskę o stowarzyszenie, w wielu obszarach jego rozwoju, w latach przedwojennych.

Kardynał August Hlond zmarł 22 października 1948 roku o godz. 10.30. Trzydzieści lat później, 22 października 1978 roku, o godz. 10.00 rozpoczęła się uroczystość inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, Papieża Polaka, którego postać też będzie upamiętniona podczas sympozjum. W dniach, kiedy przeżywamy dwie rocznice dwóch Wielkich Pasterzy Kościoła w Polsce, 70. rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda i 40. rocznicę początku pontyfikatu Świętego Jana Pawła II, podejmujemy pogłębioną refleksję nad Ich życiem i duszpasterską pracą dla Kościoła i Ojczyzny.


Nagrania z Sympozjum:

  Słowo JEm. kard. Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego

  „Związek Prymasa Augusta Hlonda ze św. Janem Pawłem II i kard. Stefanem Wyszyńskim” - ks. dr Bogusław Kozioł SChr

  „Naród w nauczaniu kard. Augusta Hlonda” - ks. prof. Henryk Skorowski SDB

  „Aktualność Akcji Katolickiej. Inspiracje Sługi Bożego Augusta Hlonda i św. Jana Pawła II”- ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr

  „Proces beatyfikacyjny kard. Augusta Hlonda - przebieg, trudności, stan obecny”- ks. Dr Bogusław Kozioł SChr


Natomiast w poniedziałek 22 października br. w Senacie odbyła się Konferencja naukowa pod hasłem:

„70. rocznica śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Augusta Kardynała Hlonda Prymasa Polski”