Święto patronalne
Akcji Katolickiej AW  2018

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam!

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, ustanowiona przez papieża Piusa XI Świętem Patronalnym Akcji Katolickiej, od dwudziestu trzech lat obchodzona jest uroczyście w całej Polsce. Od 2009 roku Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej przeżywa to święto w przeddzień niedzieli Chrystusa Króla w wymiarze diecezjalnym i w niedzielę w wymiarze parafialnym.

W tym roku 24 listopada o godz. 9.00 spotkaliśmy się w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, gdzie Eucharystię dziękczynno–błagalną odprawił i homilię wygłosił JE Ks. biskup Piotr Jarecki. Słowa Księdza Biskupa Piotra skierowane do bardzo licznie zgromadzonych członków Akcji Katolickiej, jak również przebieg Mszy św., można odsłuchać z załączonego nagrania.

 _ Msza święta  (cała) [30 Mb]

 _ Homilia  [ok. 8 Mb]

GALERIA FOTO (fot. K. Sadowski)

Po Mszy św. na grobie Księdza Kardynała Józefa Glempa została złożona wiązanka kwiatów. Następnie wszyscy przeszli do Sali Konferencyjnej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, gdzie po krótkim poczęstunku, wysłuchaliśmy prelekcji p. Jana Boernera pt. Saga Legionisty. Prelekcja wpisała się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Elżbieta Olejnik