27. Światowy Dzień Chorego

11 lutego przypada po raz 27. Światowy Dzień Chorego

Ustanowił go św. Jan Paweł II w dniu 13 maja 1992 r. - w 75 rocznicę objawień fatimskich. Papież przyjął datę 11 lutego – jako dzień wspomnienia Matki Bożej z Lourdes.

Po raz pierwszy Dzień ten obchodzono w roku 1992 we Francji. W bieżącym roku jego centralne obchody odbędą się w Kalkucie w Indiach, w mieście św. Matki Teresy, założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości, która „uwidoczniła miłość Boga wobec ubogich i chorych”. Na każdy Dzień Chorego, aktualny Ojciec Święty kieruje orędzie do świata, apelując w nim o podjęcie współpracy pomiędzy narodami biednymi i bogatymi.

Tegoroczne wystąpienie papieża ma na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Zadaniem orędzia jest też objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, oraz zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.

Główne uroczystości kościelne odbywają się corocznie w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie. Jak zaznaczono na wstępie, w roku bieżącym miejscem centralnym obchodów Światowego Dnia Chorego jest Kalkuta w Indiach, a hasłem przewodnim są słowa wypowiedziane przez Jezusa (Mt 10,8): „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Nasz Pan zwrócił się tymi słowami do apostołów, kiedy wysyłał ich do głoszenia Ewangelii, dążąc, aby Jego Królestwo było propagowane „przez gesty bezinteresownej miłości”.

Odwołując się do słów Jezusa papież Franciszek głosi wezwanie: „Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężania kultury zysku i odrzucenia”. Jednocześnie w orędziu Papież dziękuje wolontariuszom za ich trud i zachęca, aby nadal byli znakiem obecności Kościoła. -/-

W Dniu Chorego w wielu kościołach w naszej ojczyźnie organizowane są uroczyste liturgie, połączone z udzielaniem sakramentu chorych.

oprac. Mirosława Klupsz; na podstawie publikacji katolickich 27. ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO