Miara sumienia – Nowenna do św. Jana Pawła II przed II turą głosowania

Podejmij modlitwę o wstawiennictwo św. Jana Pawła II przed drugą turą wyborów prezydenckich w Polsce. Proś Pana Boga, aby Polacy dokonali dobrego wyboru.

 
Nowenna za wybory - dzień 8.

Nowenna do św. Jana Pawła II w intencji wyborów prezydenckich

Nowenna od 3 do 11 lipca 2020 r. trwa w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Odmawiana jest codziennie po Mszach św. o godz. 7.00, 12.00 i 18.00. Transmisja w internecie: https://www.radiomaryja.pl/sanktuarium. W soboty i wtorki Msze św. o godz. 7.00 transmitowane są także przez Radio Maryja.

Nowenna składa się z części stałych oraz rozważań na kolejne dni. Codziennie odmawiamy całość, zmieniając tylko rozważanie. W pierwszy dzień korzystamy z rozważania na dzień pierwszy, w drugi – z rozważania na dzień drugi itd. 

NOWENNA

1. Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, nasz orędowniku Boga i wspomożycielu w trudnych sprawach, tak osobistych, jak i narodowych. Ty swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas do Jezusa i Maryi.

Ty wezwałeś Ducha Świętego nad naszą Ojczyzną, prosząc, aby On odnowił oblicze tej ziemi. To historyczne bierzmowanie dziejów stało się początkiem odnowy i przemian.

Także dziś, gdy nasz Naród staje przed wyborem prezydenta, prosimy, wezwij nad nami Ducha Świętego, aby napełnił Polaków darami rozumu, umiejętności, mądrości i roztropności, a także odpowiedzialności za Ojczyznę.

Uproś nam u Boga przywódcę dążącego do prawdy i dobra, troszczącego się o wszystkich Polaków, wiernego tradycji naszego Narodu.

Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego i przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, oraz Świętych Patronów naszej Ojczyzny.

2. Rozważanie

Rozważanie na dzień 8. nowenny

Z homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w czasie Mszy św. w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 r.:

Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe. […]

Drodzy bracia i siostry, bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nikogo nie wyłączając. Z tego miejsca raz jeszcze powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: »naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości«. Wierzcie mi, że nie było mi łatwo tego powiedzieć z myślą o moim narodzie. Bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości.

Potrzebna jest przeto powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie »kultury życia«: tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność ludzkiego życia; zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego; tworzenie środowisk wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza człowieka cierpiącego, słabego, ubogiego, nienarodzonego”.


 Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec – i pozostańcie jej wierni.

Będziecie wówczas trwać w wieczerniku Kościoła, związani z najgłębszym nurtem jego dziejów, i będziecie wówczas trwać w wieczerniku dziejów narodu”.

 

3. Modlitwa do Ducha Świętego odmawiana codziennie przez św. Jana Pawła II:

Duchu Święty, proszę Cię:

o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami  wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.

4. Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Zanurzony w Ojcu bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem,
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu nowej ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święty Janie Pawle II.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


Otoczmy modlitwą Polskę w tym tak ważnym dla przyszłości naszego Narodu momencie. Nowenna w intencji drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce będzie odmawiana od 3 lipca po każdej z Mszy św. w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Teksty modlitw i rozważań nowennowych codziennie będą ukazywać się także w „Naszym Dzienniku”.

– W intencji pomyślnego dla Polski wyniku wyborów modlić się będziemy teraz za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, naszego wielkiego orędownika i patrona. Papież rodzin i życia kochał Polskę jak swoją matkę. Tę miłość wyrażał w geście ucałowania ziemi, a przede wszystkim w nauczaniu, które do nas kierował, wołając również o ludzi sumienia – podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” o. Andrzej Laskosz CSsR, kustosz toruńskiego sanktuarium. Takie też jest motto nowenny: „Miara sumienia” – nawiązujące do słów św. Jana Pawła II, który przypominał, że „człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu”.

Do włączenia się w modlitwę zachęca o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. – Módlmy się za siebie nawzajem i za naszą Ojczyznę – apeluje na antenie Radia Maryja dyrektor rozgłośni. – Módlmy się o dobry wybór prezydenta. Tu chodzi o to, byśmy otoczyli Ojczyznę modlitwą i aby Bóg szatana nienawiści od nas wypędził. Tu potrzebna jest modlitwa i post – wskazuje o. dr Tadeusz Rydzyk. Zachęca też do poświęcenia przynajmniej jednego dnia na modlitwę i post w intencji wyborów.

Podczas nowenny będziemy m.in. wypowiadali „Modlitwę do Ducha Świętego”, którą codziennie odmawiał św. Jan Paweł II, a której nauczył go jego ojciec Karol Wojtyła senior, dziś Sługa Boży. Każdego dnia będziemy także rozważać przesłanie św. Jana Pawła II, jakie kierował do nas podczas swoich pielgrzymek do Polski. – Myślę, że tej inicjatywie błogosławi sam Pan Bóg – zaprasza do włączenia się w nowennę ks. bp Wiesław Mering, ordynariusz włocławski.

Krzysztof Gajkowski

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/polska-kraj/223044,miara-sumienia.html