W poniedziałek 14 września 2020r. do grobu bł. Księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu przybyła Pielgrzymka Biegowa ku czci Męczenników Stanu Wojennego.

Od piętnastu lat w dniach 13 i 14 września (dzień urodzin ks. Jerzego) trzydziestoosobowa grupa biegaczy – górnicy z kopalni „Wujek” i „Knurów-Szczygłowice” z Marianem Gruszką, liderem grupy na czele, pokonuje setki kilometrów z Katowic do Warszawy, aby w ten sposób uczcić pamięć bł. Ks. Jerzego – kapelana „Solidarności”, a także ludzi, którzy ponieśli ofiarę życia i zdrowia w czasie stanu wojennego.

Organizatorami sztafety są: Społeczny Komitet Pamięci Górników z KW „Wujek” poległych 16 grudnia 1981 roku, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie Moja Gmina – Nasz Powiat – z Knurowa. Asystentem i opiekunem duchowym biegaczy jest ks. Andrzej Wieczorek, który od początku wspiera to przedsięwzięcie biorąc udział w przygotowaniach oraz swoją obecnością podczas sztafety.

Współudział w sztafecie ma Akcja Katolicka w Polsce. W tym roku do grobu bł. Ks. Jerzego, w znacznie mniejszej grupie w porównaniu z latami poprzednimi, przybyli biegacze z Warmii, natomiast bardzo licznie stawili się rowerzyści – członkowie Akcji Katolickiej z diecezji radomskiej i rowerzyści z dekanatu konstancińskiego i piaseczyńskiego, którzy w formie asysty rowerowej towarzyszyli biegaczom od Janek.

Uczestników pielgrzymki biegowej powitała przy grobie bł. Ks. Jerzego p. Urszula Furtak – prezes Akcji Katolickiej w Polsce. Następnie skierował słowo ks. Andrzej Wieczorek. Po krótkiej modlitwie za wstawiennictwem Błogosławionego ks. Jerzego delegacje złożyły kwiaty i zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

W rozmowie z redaktorem „Niedzieli Warszawskiej” p. Furtak podkreśliła, że „w patriotyzm polski wpisany jest bezwzględnie Bóg i nieodłączne jest to, że wszystkim działaniom patriotycznym przewodzi Krzyż. Dziś także wpatrujemy się w Krzyż, który jest na grobie Męczennika, Księdza, który bardzo ukochał Boga i Polskę. Dziś patrzymy na Jego grób, jako znak nadziei i zwycięstwa. Tak chcemy Go zapamiętać” – powiedziała Pani Prezes.

Jak zwykle na powitanie uczestników sztafety przybyli prezesi i członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.

Dziedziniec kościoła św. Stanisława Kostki zapełniał się czcicielami bł. Księdza Jerzego, którzy w dniu Jego urodzin przyszli aby pomodlić się przy Jego grobie, złożyć kwiaty, zapalić znicze i uczestniczyć w Mszy św. której przewodniczył ks. Michał Kotowski duszpasterz ludzi pracy.

W koncelebrze był również ks. Andrzej Wieczorek i Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej AW ks. Kamil Falkowski. Na zakończenie Mszy św. wszyscy zostali pobłogosławieni relikwiami bł. Ks. Jerzego.

Zakończeniem tegorocznej sztafety była agapa w Domu Rekolekcyjnym „Amicus” – czas na krótką refleksję, wspólne rozmowy, miłe wspomnienia. Rodzina bł. Księdza Jerzego podarowała ks. Andrzejowi Wieczorkowi i p. Urszuli Furtak pamiątkowe Krzyże Pątnicze. W ten sposób zrodziło się nowe środowisko, nowe przyjaźnie, powstał ślad, którego nie można nie zauważyć w historii tego miejsca i w historii kultu okazywanego bł. Ks. Jerzemu Popiełuszce.

Elżbieta Olejnik

 

 

  FOTOGALERIA