Start

„Bez chleba nie ma nieba”

X Święto Dziękczynienia

 

W niedzielę, 4 czerwca br. na Polach Wilanowskich obchodziliśmy X Święto Dziękczynienia, którego hasło brzmiało: „Dziękujemy za chleb”. Po raz pierwszy, podczas Święta Dziękczynienia, Msza św. została odprawiona we wnętrzu Świątyni Opatrzności Bożej. Po 225 latach od daty złożenia przez Sejm Czteroletni obietnicy budowy Wotum Narodu za uchwalenie Konstytucji 3 maja, zobowiązanie to zostało wypełnione.

W tym roku do Świątyni zostały wprowadzone relikwie św. brata Alberta Chmielowskiego, niesione w uroczystej procesji z Placu Piłsudskiego. Święty brat Albert – artysta swe życie poświęcił opiece nad ubogimi, cierpiącymi i bezdomnymi. W Świątyni Opatrzności Bożej zostały umieszczone na stałe wszystkie relikwiarze polskich świętych i błogosławionych, które dotąd znajdowały się w Panteonie Wielkich Polaków.

 Fot. W. Łączyński

Relikwiarz św. Andrzeja Boboli nieśli przedstawiciele Akcji Katolickiej. Mszy św., z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski, zaproszonych gości i pielgrzymów, przewodniczył arcybiskup Agrigento kardynał Francesco Montenegro.

 Fot. W. Łączyński

Akt Zawierzenia i Dziękczynienia odczytał kardynał Kazimierz Nycz.

W procesji z darami Akcja Katolicka ofiarowała Figurę Matki Bożej Fatimskiej w 100. rocznicę objawień fatimskich, w 10. rocznicę Święta Dziękczynienia i 20. rocznicę powołania Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.

Fot. W. Łączyński

W drugiej części uroczystości edukacyjna gra rodzinna w „Miasteczku dla Dzieci” przebiegała pod hasłem: „Bez chleba nie ma nieba”.

 Fot. K. Sadowski

Ustanowione przed dziesięciu laty Święto Dziękczynienia wpisało się na trwałe w kalendarz polskich świąt. Ma ono wymiar duchowy i ewangelizacyjny. Jest wielka radością dzieci i osób dorosłych. Każdego roku duży udział w obchodach Święta dziękczynienia ma Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej – jako wolontariusze, uczestnicy procesji z Pocztami Sztandarowymi oraz współorganizatorzy „Miasteczka dla Dzieci”.

Elżbieta Olejnik  

Dodatkowe informacje