W sobotę 13 stycznia 2018 r., w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odbyło się tradycyjne spotkanie Bożonarodzeniowe JEm kardynła Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego z Akcją Katolicką AW. Obecny był chór Canticum Gratiorum z parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie, który ubogacał spotkanie śpiewem kolęd.

W słowie skierowanym do obecnych na sali członków Akcji Katolickiej Ksiądz Kardynał zaakcentował kilka uroczystości, jakie są zaplanowane w związku z rocznicami państwowymi i kościelnymi w 2018 roku. Zachęcił też Akcję Katolicką do kontynuowania swojego zaangażowania we współpracy przy organizacji tych wydarzeń. Słowo Boże przeczytał ks. kan. dr Piotr Odziemczyk. Okolicznościowe słowo podziękowania skierowała Prezes Zarządu DIAK AW. Po pięknym wykonaniu przez Chór kolęd nastąpił oczekiwany czas dzielenia się opłatkiem i wzajemnymi życzeniami świątecznymi i noworocznymi, z nadzieją na dobry, spokojny i owocny rozpoczynający się rok.

Elżbieta Olejnik  

 

Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale!

W imieniu obecnych tu osób, członków Akcji Katolickiej, z Księdzem Piotrem naszym Asystentem na czele, pragnę podziękować Waszej Eminencji za możliwość dzisiejszego spotkania, na które od lat przychodzimy z radością. Bożonarodzeniowy czas oddala się powoli, ale atmosfera świąt jest ciągle w nas. I prawdę mówiąc byłaby niepełna, gdyby zabrakło spotkania z Waszą Eminencją, łamania się opłatkiem i wspólnych życzeń.

Dzisiejszy wieczór ubogaci śpiewem kolęd chór Canticum Gratiorum z parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie , pod dyrekcją pana Jacka Jackowskiego - za co już teraz dziękujemy.

Napełnieni świątecznymi przeżyciami i refleksjami wchodzimy w nowy rok z nową nadzieją. Tę nadzieję daje nam Słowo, które stało się Ciałem. Słowo, które przynosi pokój i radość. Jest Dzieckiem, któremu można się powierzyć, które odmieniło i odmienia dzieje świata.

Rozpoczynający się rok to czas ważnych rocznic w historii naszej Ojczyzny i w historii Kościoła. Chcemy je upamiętnić, dobrze przeżyć podczas organizowanych uroczystych wydarzeń, ale też na modlitwie. Mówiąc to myślę o 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 40 rocznicy wyboru Papieża Polaka na Stolicę Piotrową, 70 rocznicy śmierci Prymasa Augusta Hlonda, 80 rocznica śmierci kard. Aleksandra Kakowskiego, 450 rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, 200 rocznicy powstania Diecezji Warszawskiej, o której Ksiądz Prymas Józef Glemp powiedział, że rodziła się pokornie jak w szopce betlejemskiej.

Mamy duże plany związane z wymienionymi rocznicami i powodzenie ich realizacji upatrujemy nie tylko w naszej sumiennej pracy i pomysłach, ale też w opiece matki Bożej Łaskawej, której 20 lat temu zawierzyliśmy dzieło Akcji Katolickiej, oraz w szczodrości darów Ducha Świętego, na którego inspirację w tym roku w sposób szczególny się otwieramy poprzez formację i modlitwę. Akcja Katolicka jest wspólnotą ludzi, którzy słuchają swego Pasterza, dlatego we wskazanym przez Waszą Eminencję czasie, nasze pomysły i plany skonsultujemy z Księdzem Kardynałem prosząc o akceptacje i błogosławieństwo.

A teraz na zakończenie wystąpienia pragnę złożyć Waszej Eminencji najlepsze, szczere, świąteczne życzenia:

Bożych mocy i obfitości łask od nowo narodzonego Dzieciątka Jezus, jak również zdrowia, radości w życiu osobistym, satysfakcji z podejmowanych dzieł i wszelkiej pomyślności w każdym dniu rozpoczynającego się roku.

Szczęść Boże

Spotkanie Bożonarodzeniowe, 13 stycznia 2018 r.