Start

ANKIETA – RÓŻANIEC DO GRANIC 

Apel o udział w anonimowej ankiecie! 

 

Dziękując za udział w „Różańcu do granic” bardzo proszę o wypełnienie ankiety która pozwoli stworzyć zbiorowy portret uczestników wspólnej modlitwy Polaków. Dlatego warto przeznaczyć około 10 minut na wypełnienie ankiety, co w porównaniu z trudem związanym z przyjazdem na granicę jest małym wysiłkiem. Aby wypełnić ankietę wystarczy wejść na stronę internetową

https://rozaniecdogranic.webankieta.pl

gdzie znajduje sie ankieta i przez klikanie odpowiadać na pytania. Dzięki ankiecie dowiemy się skąd przybyliśmy jaki był skład społeczny uczestników pod względem płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania, motywacji uczestniczenia, itp. Przecież było to wydarzenie nie tylko na skalę Polską ale i światową!.. Ankieta jest anonimowa w tym sensie, że nie podajemy nazwiska, adresu, a tylko dane demograficzne potrzebne do zestawień statystycznych W tym zbiorowym portrecie nie powinno zabraknąć wypełnionej przez Pana(i) ankiety!

Z naszej parafii udaliśmy się autokarem na „Różaniec do granic” do Tokar, bardzo malej parafii w diecezji drohiczyńskiej tuz przy granicy z Białorusią.

Różaniec do granic był wielkim przedsięwzięciem mobilizującym Polaków do modlitwy Różańcowej za Polskę i Świat. Udział w zbiorowej modlitwie dostarczył Panu(i) niezapomnianych przeżyć religijnych. Kieruję do Pana(i) anonimową ankietę prosząc o opinię na temat tego wydarzenia. Odpowiedzi na ankietę zbieram za pomocą tzw. „KULI ŚNIEGOWEJ” (tak jak działa lawina), czyli przekazywanie informacji za pomocą internetu o badaniach kolegom, znajomym, sąsiadom, itp. osobom, którzy byli na „Różańcu”, by wypełnili ankietę. Ankieta jest anonimowa w tym sensie, że nie podajemy nazwiska, adresu, a tylko dane demograficzne potrzebne do zestawień statystycznych. Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut. Na wypełnienie ankiety czekam do końca listopada. Każda wypełniona ankieta będzie dla mnie bardzo cenna. Za wypełnienie ankiety Serdecznie Dziękuję!!! 

 Z Panem Bogiem!

dr Ryszard Kalbarczyk

Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Jana Apostola i Ewangelisty w Warszawie 

Jestem socjologiem pracującym na wyższej uczelni i zajmujący się prowadzeniem badań za pomocą internetu, a nadto Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Jana Apostola i Ewangelisty w Warszawie, wcześniej przez dwie kadencje pracowałem w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.   ANKIETA

    

Dodatkowe informacje