Start

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

 

ma zaszczyt zaprosić
na
ogólnopolską konferencję naukową pt.

Prymas Józef Glemp:
nowe fakty i nieznane dokumenty.
W piątą rocznicę śmierci

która odbędzie się 23 stycznia 2018 roku (wtorek)
w Domu Arcybiskupów Warszawskich
(sala konferencyjna, budynek C)
Warszawa, ul. Miodowa 17/19  

 
 

PROGRAM KONFERENCJI

godz. 16.30

powitanie: ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW

słowo wstępne: J. E. Kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

godz. 16.50 – referaty:

Prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW), Prymas Józef Glemp w teczkach IPN

Dr Milena Kindziuk (UKSW), Okoliczności postawienia krzyża „prymasowskiego” w Katyniu w 1988 r.

Dr hab. Paweł Skibiński (UW), Spuścizna prymasa Józefa Glempa jako źródło historyczne

Dr Rafał Łatka (IPN Warszawa), Prymas Józef Glemp wobec opozycji politycznej (1981-89)

Ks. dr hab. Władysław Wyszowadzki (Londyn), Wizyta kard. J. Glempa w 1985 r.

Dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin), Wizyty prymasa Glempa na Pomorzu Zachodnim

godz. 18.20 – zakończenie konferencji i przejście na Mszę św.

godz. 19.00 – Msza św. w intencji śp. Kard. Józefa Glempa w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie  

 

 

Dodatkowe informacje