140. rocznica urodzin Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda

140. rocznicę urodzin kard. Augusta Hlonda uczciła Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej Mszą św. w sobotę 3 lipca 2021 r. w archikatedrze Św. Jana Chrzciciela i złożeniem kwiatów na grobie Hierarchy. Eucharystię odprawił i homilię wygłosił ks. Kamil Falkowski Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej AW.

W modlitwie dziękczynnej za wszystko, co kard. August Hlond uczynił dla Kościoła, Narodu Polskiego i Akcji Katolickiej, którą powołał w 1930 roku, wybrzmiała też prośba o rychłą beatyfikację.

Pełną poświęcenia i pasji pracę kardynała Hlonda dla Polski i Kościoła w Polsce można podzielić na dwa etapy: przed drugą wojną światową i czas powojenny. Był osobą o niespotykanym autorytecie, o czym świadczy chociażby fakt, że w 1939 roku proponowano mu stanowiska prezydenta oraz premiera RP na uchodźstwie.

Po powrocie do Polski w 1945 roku, w sytuacji utrwalającego się w latach powojennych komunizmu, kardynał Hlond widział potrzebę rezydencji prymasa Polski w Warszawie; wykazał też dobre rozeznanie co do wskazania swego następcy; widział wielką siłę w pobożności maryjnej.

Powołanie przez kardynała Hlonda przed wojną Akcji Katolickiej w Polsce świadczyło o zauważeniu potrzeby zaangażowania wiernych świeckich w obronę wiary, moralności, katolicyzmu i ewangelicznych wartości. Za to jesteśmy Mu wdzięczni i pamiętamy w modlitwie.

Elżbieta Olejnik – prezes Akcji Katolickiej AW

Wiązanka kwiatów złożona przez delegację DIAK-AW

Wiązanka kwiatów złożona przez delegację DIAK-AW przed grobem Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda

Prezes DIAK-AW Elzbieta Olejnik i Wiceprezes Tadeusz Kulik przy grobie ks kardynała Augusta Hlonda

Delegacja DIAK-AW przy grobie kardynała Augusta Hlonda

 

 * * *
 
 
Kardynał August Hlond był Prymasem Polski. W 1930 roku powołał Akcję Katolicką w Polsce. Zmarł 22 października 1948 roku w Szpitalu Sióstr Elżbietanek przy ul. Goszczyńskiego, gdzie dwa lata temu, również z inicjatywy Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, w kaplicy szpitalnej zostało umieszczone Epitafium poświęcone Ks. Kardynałowi.