Start

Najwspanialszymi środkami przekazu społecznego są nasze oczy, które patrzą życzliwie na innych, uszy, które innych słuchają, i usta, którymi przez słowo spotykamy się z bliźnimi. Telewizja i radio mogą zawieść, ale życzliwe oczy i usta nie zawiodą.

Stefan Kardynał Wyszyński

Dodatkowe informacje