Start

Jesteśmy mocni w wierze, ale – słabi w czynie.

Stefan Kardynał Wyszyński

Dodatkowe informacje