Start

Trzeba mądrze odmieniać, bo odmiana nie zawsze jest najważniejszym zadaniem.

Stefan Kardynał Wyszyński

Dodatkowe informacje