Start

Wielkich ludzi od wielkich spraw jest bardzo dużo, a Chrystus chce, aby wielcy ludzie byli od małych spraw – sam nas tego uczy.

Stefan Kardynał Wyszyński

Dodatkowe informacje