VADEMECUM AK

Organizacja pracy Akcji Katolickiej w Polsce

Vademecum AK [PDF]

Wzory dokumentów Akcji Katolickiej (zbiór) [PDF]

Wzory wybranych dokumentów

Formularz 2 Deklaracja członkowska

Formularz 3 Oświadczenie o gotowości wstąpienia w szeregi Akcji Katolickiej

Deklaracja członkowska 2+3 [DOC]

Formularz 10 Wzór wniosku POAK o przyjęcie członka(-ów) zwyczajnych i wspierających

Wniosek o przyjęcie na czlonka AK [DOC]

Formularz 11 Ankieta kandydata/członka AK

Formularz 17 Wzór wniosku POAK o rezygnacji z członkostwa w AK

Formularz 19 Wzór wniosku POAK o wykluczenie z członkostwa