Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej AW

1 Elżbieta Olejnik Prezes
2 Tadeusz Kulik Wiceprezes
3 Bernard Wielgo Wiceprezes
4 Alina Prokopczuk Sekretarz
5 Anna Skibińska Skarbnik
6 Aleksandra Nakouzi Członek
7 Karol Radecki Członek
8 Karol Zakroczymski Członek
9   Członek