Rejonowe spotkanie formacyjne – 30.03.2019 r.

Kolejne Rejonowe spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej odbędzie się 30 marca br. w kościele św. Szczepana na Mokotowie. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00, którą odprawi ks. dr Piotr Odziemczyk.

Następnie ks dr Jerzy Jastrzębski wygłosi wykład zatytułowany „PAKIET DLA PAŃSTWA Prymasa Tysiąclecia”. Będzie to pierwszy wykład z cyklu nauczania kar. Stefana Wyszyńskiego.

Spotkanie zakończy się tradycyjnie agapą.

Ks. dr Jerzy Jastrzębski jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej. Ukończył homiletykę na Uniwersytecie Jana Pawła II oraz retorykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studia uwieńczył pracą doktorską wydaną w książce pt. „Paragraf w sercu. Kardynał Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej”. Posługuje w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie oraz wykłada w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Prowadzi rekolekcje inspirowane nauczaniem Prymasa Tysiąclecia.

Zapraszamy na spotkanie formacyjne przede wszystkim Członków Akcji Katolickiej z dekanatów: mokotowskiego, ochockiego, ursynowskiego i wilanowskiego, ale również zapraszamy Członków POAK z innych dekanatów, którzy chcieliby zgłębić nauczanie społeczne Prymasa Tysiąclecia.

Mile widziani będą też sympatycy Akcji Katolickiej.

Prezesów POAK z wymienionych dekanatów prosimy o skontaktowanie się z p. Karolem Zakroczymskim – prezesem POAK par. św. Szczepana (tel. 606 973 267) w celu współorganizowania tego spotkania. Serdecznie zapraszamy.