Srebrny Jubileusz  święceń biskupich bp. Piotra Jareckiego

Dawać świadectwo prawdzie

Modlitwą podczas Mszy św. dziękczynnej w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli, w dniu 23 kwietnia br. Akcja Katolicka uczciła 25 rocznicę święceń kapłańskich ks. biskupa Piotra Jareckiego, pierwszego Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce, reaktywowanej po blisko pięćdziesięciu latach przymusowej przerwy.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Biskup Jubilat, wokół ołtarza zgromadziło się kilkunastu kapłanów, w tym asystenci diecezjalni Akcji Katolickiej AW, natomiast wierni wypełnili tę historyczną świątynię po brzegi. W homilii Ksiądz Biskup, odnosząc się do czytań, położył akcent na to, czego uczy nas Maria Magdalena. Pierwszy wątek, to nieustanne powracanie do Chrystusa, będące świadectwem tego, że nie wystarczy poznać Chrystusa intelektem, ale trzeba przylgnąć do Niego sercem. Drugi wątek dotyczył miłosierdzia Bożego, którego znakiem jest Maria Magdalena powiedział Hierarcha. Maria Magdalena doświadczyła miłosiernej miłości Boga i odpowiedziała na tę miłość. Przeżywanie jubileuszu Ksiądz Biskup określił jako wielkie dziękczynienie Bogu i ludziom za dobro, jakiego doświadczył w życiu kapłańskim, a potem biskupim.

W życzeniach od Akcji Katolickiej został podkreślony wielki trud, jakiego podjął się Ksiądz Biskup Piotr rozpoczynając odrodzenie stowarzyszenia w strukturach, w formacji a także w stylu działania. Padły słowa podziękowania za Tygodnie Społeczne, za hasło „Wierzyć Życiem”, za dziesiątki konferencji nt Akcji Katolickiej, homilii, za Mszę św. radiową w święto patronalne Akcji Katolickiej sprawowaną od lat, za niestrudzoną obecność i poświęcony czas. Uroczystość zgromadziła członków Akcji Katolickiej reprezentujących struktury: krajową, diecezjalne i parafialne. Były Poczty sztandarowe: Akcji Katolickiej w Polsce, Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej św. Anny w Wilanowie, św. Michała na Mokotowie, św. Anny w Piasecznie, św. Rocha w Jazgarzewie i bł. Władysława z Gielniowa. Ozdobą życzeń był bukiet 25 czerwonych róż, a ukoronowaniem uroczystego spotkania z Biskupem Jubilatem jest pamiątkowe zdjęcie. Atmosfera była wspaniała – jak za dawnych lat.

Elżbieta Olejnik  

* * *

* * *

Drodzy Prezesi i Członkowie Akcji Katolickiej,

W uroczystość św. Wojciecha, 23 kwietnia 2019 roku, JE ks. bp Piotr Jarecki, pierwszy Asystent Krajowy Akcji Katolickiej w Polsce, reaktywowanej w maju 1996 r. , będzie obchodził Srebrny Jubileusz święceń biskupich.

W tym dniu, w kościele św. Wojciecha przy ul. Wolskiej 76 w Warszawie, o godz. 18.00 była sprawowana Msza św. pod przewodnictwem Dostojnego Jubilata, podczas której wierni zgromadzeni na Eucharystii dziękowali Panu Bogu za dar posługi biskupa Piotra.

Sięgając pamięcią w głąb historii Akcji Katolickiej z wdzięcznością myślimy o tym, że Biskup Piotr podjął wielki trud odrodzenia Akcji Katolickiej w jej wszystkich strukturach, w formacji i w stylu działania. Uczył nas Akcji Katolickiej.

Pamiętajmy o tym z życzliwością, szczególnie w tym dniu - 23 kwietnia 2019 r. i łączmy się duchowo z Biskupem Piotrem.

Elżbieta Olejnik
Prezes Zarządu
Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej

* * * * *

„Najpiękniejszym prezentem jest szczera modlitwa”. Bp Piotr Jarecki 25 lat temu przyjął święcenia biskupie

25 lat temu – dokładnie 23 kwietnia 1994 r. - bp Piotr Jarecki przyjął święcenia biskupie z rąk prymasa Józefa Glempa i został biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. W Wielki Czwartek za jego posługę dziękowali księża wraz z kard. Kazimierzem Nyczem, który zapewnił o modlitwie całej archidiecezji w intencji Jubilata.

WIĘCEJ