Modlitwa jest naszą bronią

Brutalny atak na proboszcza katedry św. Jana Chrzciciela w Szczecinie – ks. prałata Aleksandra Ziejewskiego jest kolejnym przejawem agresji na Kościół, wiarę katolicką i duchowieństwo. Walka z Kościołem toczy się we wszystkich sferach naszego życia.

Archanioł Michał

Akcja Katolicka nie pozostaje niema wobec bluźnierczych zachowań, profanowania symboli religijnych, profanowania wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, bandyckich ataków na kapłanów.

15 maja br. w kościele Najświętszego Zbawiciela z inicjatywy Akcji Katolickiej AW odprawiona była Msza św. ekspiacyjna;

Do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcina Pałysa w dniu 7 maja br. zostało skierowane Oświadczenie Akcji Katolickiej AW w związku z politycznym wystąpieniem p. Leszka Jażdżewskiego w Auditorium Maximum w dniu 03. 05. 2019 r.; 

W związku z Paradą Równości jaka miała miejsce w Warszawie w dniu 8 czerwca br. został skierowany List otwarty do prezydenta Rafała Trzaskowskiego

Wobec postępującego zła napisała Oświadczenie prezes Akcji Katolickiej w Polsce p. Urszula Furtak

Naszą bronią jest modlitwa. Prośba o modlitwę została skierowana w Komunikacie nr 8/2019 Zarządu DIAK do wszystkich Członków Akcji Katolickiej – zwyczajnych i wspierających: dziesiątek Różańca Świętego i Modlitwa do św. Michała Archanioła po Apelu Jasnogórskim. Bezterminowo! Intencją tej modlitwy jest zahamowanie przejawów zła w życiu Polskiego Narodu.

Króluj nam Chryste!

Elżbieta Olejnik – prezes