Nowy Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej

Dekretem kard. Kazimierza Nycza z dnia 21 października 2019 roku

Ks dr Jerzy JASTRZĘBSKI

został mianowany Diecezjalnym Asystentem Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.

Wyrazy wdzięczności za pięcioletnią współpracę składamy ks dr Piotrowi ODZIEMCZYKOWI.

Ks dr Jerzemu Jastrzębskiemu, na podjętą misję w Akcji Katolickiej, życzymy darów Ducha Świętego i satysfakcji z realizowanych zadań.

Zarząd Akcji Katolickiej AW