Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej ma nowego Asystenta Kościelnego.

Zgodnie z wolą kard. Kazimierza Nycza funkcję tę od 31 października br. pełni ks. dr Jerzy Jastrzębski

Nowy asystent kościelny na 7 grudnia planuje archidiecezjalne spotkanie prezesów i księży asystentów kościelnych wszystkich parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej w archidiecezji warszawskiej. Jakie ma plany? Najpierw – jak mówi – trzeba poznać to, co już jest, potem planować przyszłość. Wśród priorytetów wskazuje promocję nauczania społecznego Kościoła i nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego, który jako jeden z pierwszych przybliżał je katolikom w Polsce.

Ks. dr Jastrzębski zauważa, że obecnie wśród propozycji formacyjnych dla świeckich wiele jest spotkań biblijnych, brakuje natomiast – a jest na to zapotrzebowanie – spotkań popularyzujących katolicką naukę społeczną. – A to przecież Akcja Katolicka z definicji ma promować katolicką naukę społeczną w przestrzeni życia społecznego – podkreśla nowy asystent stowarzyszenia. Dodaje też, że specyfiką Akcji Katolickiej jest pomoc biskupom i proboszczom w ich misji. – Chodzi o to, żeby Akcja Katolicka była “sposobem na przełożenie nauczania Kościoła zawartego w Biblii i Katechizmie na realia parafii poprzez różnego rodzaju prelekcje, pogadanki itp.

Kim jest nowy asystent?

Ks. dr Jerzy Jastrzębski – urodzony w 1975 r. w Terespolu nad Bugiem – jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 2000 roku z rąk kard. Józefa Glempa. Posługiwał jako wikariusz w kilku parafiach zarówno w stolicy, jak i poza nią. Pracując m.in. w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, był organizatorem wielu koncertów muzyki religijnej i klasycznej oraz zredagował m.in. tomik poezji pt: „Poezja jest zwierciadłem duszy”.

Z kolei w Izabelinie rozwijał kult pierwszego proboszcza ks. Aleksandra Fedorowicza przygotowując – wspólnie z gimnazjalistami i ich rodzicami filmy pt. „Święty z Izabelina”, a także „Przyjaciele Księdza Alego” jak również audiobook „Ksiądz Ali znany i nieznany” – będący zbiorem świadectw o tym świątobliwym kapłanie. Zainicjował również coroczny bieg i piknik rodzinny pod hasłem: „AliRun-biegnij z ks. Alim”.

Wspólnie z Piotrem Pałką, laureatem nagrody Totus Tuus, skomponował pieśń inspirowaną słowami pierwszego izabelińskiego proboszcza.

Jeśli chodzi o jego kompetencje naukowe to w latach 2004-2007, ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz homiletykę na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Studia te zwieńczył obroną pracy doktorskiej poświęconej nauczaniu Prymasa Tysiąclecia.

Od roku 2010 pracuje w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie wykłada homiletykę, retorykę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. Jest autorem kilku publikacji z zakresu homiletyki i retoryki, pośród których największy rozgłos zyskała książka pt: „Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej” oraz płyt „Pakiet dla rodziny Prymasa Tysiąclecia” oraz „Pakiet dla państwa Prymasa Tysiąclecia”.

Należy do Wspólnoty Emmanuel i razem z nią – posługując obecnie jako wikariusz w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na warszawskim Nowym Mieście – prowadzi razem z tą wspólnotą kurs z Katolickiej Nauki Społecznej – „Drogę Zacheusza” oraz spotkania „Młodych Emmanuela”. Od dnia 31 października decyzją metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza został mianowany diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.