Antyboski ekologizm

Polska troska o chrześcijańską kulturę ekologiczną Zawirowania ideologiczne wokół „ocieplenia klimatu” zdają się sięgać w naszych pokoleniach zenitu graniczącego rozmiarem fałszu i zakłamania już tylko z obłędem ducha. Aby nie zarazić się tą chorobą – w pewnych przypadkach, jak np. u Fryderyka Nietzschego, nieuleczalną – wymaga to od nas wszystkich usystematyzowanej refleksji prawego umysłu, którą powinniśmy w Polsce opierać na społecznym nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz na prawdziwych osiągnięciach nauki. W przeciwnym razie może się okazać, że nasz Kraj, ogromnie bogaty w złoża naturalne w postaci węgla kamiennego i brunatnego, cenne kruszce, wodę etc., zostanie odcięty od tych dóbr, które sam Stwórca Bóg przekazał nam, Polakom, w użytkowanie, tzn. rozumne i wolne gospodarowanie nimi dla naszej godnej ludzi mądrych i szanujących się egzystencji. Uczyńmy to w przededniu 100. rocznicy Urodzin św. Jana Pawła II z pomocą Jego nauczania społecznego i zapytajmy Go na gruncie prawdy o obcowaniu Świętych, co On nam dzisiaj radzi w kwestii ekologicznej.

[...]

Ks. prof. Tadeusz Guz

Artykuł opublikowany na stronie:

https://naszdziennik.pl/mysl/216581,antyboski-ekologizm.html