Powrót cudownego Krucyfiksu z kaplicy Baryczków do Warszawskiej Katedry – 28-02-2020 r.

28 lutego br. – w pierwszy piątek Wielkiego Postu – odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Nowego i Starego Miasta. Rozpoczęła się w najstarszym warszawskim kościele – Nawiedzenia najświętszej Maryi Panny. 

Ostatnie stacje Drogi Krzyżowej połączone były z uroczystym wprowadzeniem do katedry Krucyfiksu Baryczków po półrocznej konserwacji w Muzeum Archidiecezjalnym. 

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej została odprawiona Msza św. z udziałem licznych księży pod przewodnictwem bp. Rafała Markowskiego, który wygłosił także homilię poświęconą Słudze Bożemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. 

Podczas Mszy św. w dniu 28 lutego br., jak również w Drodze Krzyżowej ulicami Nowego i Starego Miasta, duży udział miała Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej. Pomysłodawcą Drogi Krzyżowej, i w dużej mierze realizatorem, jest Diecezjalny Asystent AK AW ks. dr Jerzy Jastrzębski.

Szczególnym zaszczytem i radością dla Akcji Katolickiej było niesienie Krucyfiksu z Kaplicy Baryczków  w katedrze, podczas trzech ostatnich Stacji Drogi Krzyżowej, przez Członków Stowarzyszenia.

 

Cudowny Krucyfiks Baryczków po powrocie z konserwacji w Muzeum Archidiecezjalnym.

Obok Krucyfiksu:

Pani Barbara Gancarczyk – sanitariuszka w batalionie "Wigry" podczas Powstania Warszawskiego. 

16 sierpnia 1944 wraz z koleżanką z oddziału Teresą Potulicką-Łatyńską pomogła ks. Wacławowi Karłowiczowi wynieść Krucyfiks Baryczkowski z płonącej katedry. 


  Homilia bp. Rafała Markowskiego [mp3]