Fotogalerie DIAK AW

Pielgrzymka AK szlakiem
św. ks. Jerzego Popiełuszki
26/27 maja 2012 r.
Foto: K. Sadowski