Fotogalerie DIAK AW

Pielgrzymka AK
do Zuzeli i Loretto
2011 r.
Foto: K. Sadowski

Ogólnopolska pielgrzymka AK
na Jasną Górę
26 czerwca 2010 r.
Foto: K. Sadowski