Hymn Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej

Słowa: Henryk Gromysz – Muzyka: Krzysztof Wilkus 

Hymn (PDF)

Daj nam Panie moc i siłę,
Ojców naszych wiarą żyć,
Głosić prawdy Bogu miłe,
Apostołem Twoim być.

Ref.: Pobłogosław Akcję Chryste,
Niech nas wzmacnia niebios blask,
Z woli Twojej serca czyste,
Niech napełnia strumień łask.

Dziś pragniemy sercem całym,
Z wieczernika przykład brać,
Kochać bliźnich dla Twej chwały,
Ewangelii ziarno siać.

Ref.: Pobłogosław Akcję Chryste,
Niech nas wzmacnia niebios blask,
Z woli Twojej serca czyste,
Niech napełnia strumień łask.

Źródło prawdy i miłości,
Ty, co w niebie miejsce masz,
Prowadź Akcję do świętości,
Królu Świata, Panie nasz.

Ref.: Pobłogosław Akcję Chryste,
Niech nas wzmacnia niebios blask,
Z woli Twojej serca czyste,
Niech napełnia strumień łask.