Hymn Akcji Katolickiej

Hymn Akcji Katolickiej w Polsce    Tekst [PDF]   Nuty [PDF]

 

My chcemy Boga, Panno święta!
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.

Ref.:
Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga! My, poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan! (2x)

My chcemy Boga w rodzin kole!
W troskach rodziców, dziatek snach!
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

Ref.:
Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga! My, poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan! (2x)

My chcemy Boga w naszym kraju!
Wśród starodawnych polskich strzech!
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

Ref.:
Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga! My, poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan! (2x)

My chcemy Boga w każdej chwili!
I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach!
Czy nam się pociech niebo schyli,
Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.

Ref.:
Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga! My, poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan! (2x)

My chcemy Boga! Jego prawo,
Niech będzie naszym czynów tchem!
Byśmy umieli chętnie, żwawo:
Obierać dobre, gardzić złem!

Ref.:
Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga! My, poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan! (2x)