Bł. Władysław z Gielniowa - Patron Warszawy

Prelekcja w ramach Roku Wiary poświęcona bł. Władysławowi z Gielniowa, bernardynowi, współpatronowi naszej stolicy Warszawy.

Prelekcja poprzedzona Mszą św. o godz. 15.00 odbyła się w sobotę 9 lutego w kaplicy bł. Władysława z Gielniowa znajdującej się obok głównego ołtarza w kościele św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu, ostatnim miejscu posługi bł. Władysława z Gielniowa.

Prelekcję wygłosił o. Krystian Olszewski, promotor świętych i błogosławionych bernardyńskich.

NAGRANIE PRELEKCJI