Ks. Robert Skrzypczak

Chrześcijanin na rozdrożu.
Kryzys w Kościele posoborowym

Wykład ks. dr. Roberta Skrzypczaka
na sesji z okazji świeta patronalnego AK AW
w dniu 24.11.2012 r.

Nagranie wykładu (wma)