Seminarium dla członków i kandydatów
Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej

25 stycznia 2014 r.

 

1) Eklezjologia. Zagadnienia wybrane. Ks. prof. Cezary Smuniewski

 

2) Struktury Kurii Ks. dr Piotr Oddziemczyk

 

3) Historia Akcji Katolickiej Elżbieta Olejnik

 

22 lutego 2014 r.

1) Nowa Ewangelizacja – O. dr Adam Schulz SJ

 

 

 

 

2) Nauka Społeczna Kościoła – Ks. dr Piotr Burgoński

 

 

 

 

3) Dlaczego rodzina podstawą edukacji człowieka –
dr Jakub Wójcik

 
 

15 marca 2014 r.

1) Tożsamość Akcji Katolickiej Krzysztof Kalinowski

2) Media. Znaczenie prasy katolickiej Marcin Przeciszewski

3) Metodologia pracy Akcji Katolickiej Ks. Cezary Smuniewski Elżbieta Olejnik

 


Spotkania odbywają się w sali św. Jana Chrzciciela Kurii Metropolitalnej AW,
godz. 10.00 Sala św. Jana Chrzciciela