Wykłady z nauczania Kościoła Katolickiego na Ursynowie

Akcja Katolicka Dekanatu Ursynowskiego zaprasza na cykl spotkań tematycznie związanych z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Przemiany społeczne jakie się obecnie dokonują, skłaniają nas do refleksji nad nauczaniem Kościoła nakazującego nam zaangażowanie w życie społeczne. Do refleksji nad naszym życiem wierze oraz nad naszym udziałem w życiu wspólnoty jaką jest Naród. Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym.

Wykłady prowadzą wybitni specjaliści

ROK AKADEMICKI 2014/2015 sem II


13 stycznia, godz. 18.30

ks. dr Piotr Odziemczyk – Asystent Diecezjalny DIAK AW.

Prawo moralne wyznacznikiem postępowania w drodze do obiecanego szczęścia

REFERAT (WMA, 11,8 MB)

DYSKUSJA (WMA, 395 kB)


10 lutego, godz. 18.30

ks. dr Robert Skrzypczak – Synod a kryzys rodziny

REFERAT (WMA, 11,8 MB)

DYSKUSJA (WMA, 395 kB)

DYSKUSJA(WMA, 413 kB)

PODSUMOWANIE (WMA, 2,85 MB)


10 marca, godz. 18.30

ks. dr Artur Wysocki

Postawa chrześcijańskiej nadziei w działalności społecznej

REFERAT (WMA, 10,4 MB)


14 kwietnia, godz. 18.30

ks. prof. prof. prof. Krzysztof Kietliński

Religijne determinanty działalności gospodarczej w: Judaizmie, Buddyzmie, Chrześcijaństwie i Islamie


12 maja, godz. 18.30 – „Czy Kościół jest dziś passe?”
ref. ks. infułat dr Jan Sikorski.


9 czerwca, godz. 18.30 – „Wolność religijna w Islamie i Kościele katolickim”.
ref. ks. prof. Zbigniew Kubacki.