Wykłady z nauczania Kościoła Katolickiego na Ursynowie

Akcja Katolicka Dekanatu Ursynowskiego zaprasza na cykl spotkań tematycznie związanych z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Przemiany społeczne jakie się obecnie dokonują, skłaniają nas do refleksji nad nauczaniem Kościoła nakazującego nam zaangażowanie w życie społeczne. Do refleksji nad naszym życiem wierze oraz nad naszym udziałem w życiu wspólnoty jaką jest Naród. Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym.

Wykłady prowadzą wybitni specjaliści

ROK AKADEMICKI 2015/2016 sem II cz. 2


12 kwietnia, godz. 19.30

Senator RP prof. Jan Żaryn

W rocznicę chrztu Polski – kim jesteśmy


10 maja, godz. 18.30

ks. dr Piotr Burgoński

Relacje religii i polityki w Europie 

____ Referat (6,4 MB)


14 czerwca, godz. 18.30

ks. prof. Robert Skrzypczak

Kościół w spluralizowanym świecie. Głosić Ewangelię czy dialogować.