Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - Opatrznościowy Ojciec Polskiego Narodu

Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia,
Opatrznościowy Ojciec Polskiego Narodu


 

W 60. rocznicę uwolnienia Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego z miejsca internowania, w kościele Ofiarowania Pańskiego na Natolinie z inicjatywy Dziekana Dekanatu Ursynowskiego ks. Prałata Edwarda Nowakowskiego oraz Ursynowskiego Porozumienia Dekanalnego Akcji Katolickiej odbyła się w sobotę 1 października 2016 r. konferencja i panel dyskusyjny poświęcone temu doniosłemu wydarzeniu.

W konferencji wygłosili referaty:

Profesor Paweł Skibiński  – PRYMAS WYSZYŃSKI W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA. MILENIUM CHRZTU POLSKI Z PERSPEKTYWY POLSKIEJ I UNIWERSALNEJ,

Profesor Jan Żaryn, Senator RP – KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI WOBEC OPOZYCJI I SOLIDARNOŚCI

Profesor s. Agata Mirek – WYMAGAJĄCY OJCIEC I OBROŃCA ZAKONÓW W PRL.

Konferencja rozpoczęła się modlitwą poprowadzoną przez JE ks. bp. Piotra Jareckiego, który zaszczycił nas swoją obecnością. Ks. Biskup podzielił się także swoimi refleksjami związanymi z Prymasem Tysiąclecia, a także z reaktywowaniem Akcji Katolickiej, w którym brał doniosły udział.

Po odbywającej się w kościele konferencji i agapie, w sali domu parafialnego odbył się panel Panel Dyskusyjny, który poprowadziła redaktor RANDA OMBACH, dziennikarka Radia Warszawa.

Swoimi wspomnieniami z kontaktów z Prymasem Tysiąclecia podzielili się:

dr MAREK KOŚMICKI z Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Wyszyńskiego, uczestniczący w opiece medycznej Prymasa i obecny przy Jego odejściu do wieczności,

pani ANNA RASTAWICKA z Instytutu Prymasa Stefana Wyszyńskiego

oraz pani IWONA CZARCIŃSKA z Instytutu Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Wydawnictwa Soli Deo.

 


Refleksje JE. ks. bp. Piotra Jareckiego


Prof. Jan Żaryn, prof. s. Agata Mirek, prof. Paweł Skibiński i bp. Piotr Jarecki

Referat prof. Pawła Skibińskiego


Referat prof. Jana ŻarynaReferat prof. s. Agaty Mirek


dr MAREK KOŚMICKI, p. ANNA RASTAWICKA, p. IWONA CZARCIŃSKA i redaktor RANDA OMBACH

dr MAREK KOŚMICKI, p. ANNA RASTAWICKA i p. IWONA CZARCIŃSKA