Akt Zawierzenia
Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej
Matce Bożej Łaskawej

odczytany przez p. Elżbietę Olejnik – Prezesa Zarządu DIAK AW podczas Mszy św. 6.10.2013 r. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej
Matce Bożej Łaskawej

Najświętsza Maryjo Panno Łaskawa,
Patronko Stolicy i Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej!
Od ponad trzech wieków jesteś obecna w tym cudownym wizerunku,
aby strzec i chronić Lud Warszawy przed „strzałami” zła i grzechu.
Przed osiemnastu laty, Ksiądz Kardynał Prymas, Tobie, Najlepsza z Matek,
;powierzył dzieło odradzającej się Akcji Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej.
W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości
oddaliśmy się z ufnością Twej Matczynej opiece.
Dziś ponawiamy Akt Zawierzenia wypowiedziany przed laty
i prosimy Cię Maryjo, Matko Łaskawa,
wspieraj swym wstawiennictwem u Boga
naszego Arcypasterza,
Ojców Jezuitów, opiekunów Twojego Sanktuarium,
Księży Asystentów,
Zarząd i Członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.

Patronko Warszawy,
powierzamy Twej matczynej opiece wszystkie nasze dzieła:
kształtowanie sumień, formację duchową i intelektualną,
budzenie odpowiedzialności za Kościół Święty,
ożywianie ducha apostolskiego,
wychowanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią,
trwanie w wierności najwyższym wartościom,
działanie we wzajemnym zrozumieniu i w jedności.

Nasza Patronko, spraw,
aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi,
aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii świętej,
aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa,
a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci,
aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i pasterzy,
aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym,
aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny.

Matko Łaskawa,
pomóż nam tak pracować dla Akcji Katolickiej, by Chrystus stał się:
dla niewidzących – światłem,
dla grzesznych – nawróceniem,
dla zagubionych – drogą,
dla poszukujących - prawdą i życiem,
dla dobrych – umocnieniem.

Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej,
Tobie, Matko Boża Łaskawa,
pomoże nam odnajdywać mądrość i moc dla wypełniania zadań,
do których powołuje nas Chrystus w swoim Kościele.

Amen

Warszawa, 6 października 2013 r.
W 40. Rocznicę rekoronacji Obrazu MB Łaskawej
Patronki Warszawy,
Patronki Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.

 

Powrót