Akt Zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej

W niedzielę 13 października 2013 roku papież Franciszek zawierzył świat Matce Bożej Fatimskiej.

Akt Zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej

W niedzielę 13 października 2013 roku papież Franciszek zawierzył świat Matce Bożej Fatimskiej. Dokonał tego po Mszy św. wieńczącej Dzień Maryjny w ramach obchodów Roku Wiary. Uroczystego aktu zawierzenia Papież dokonał na Placu św. Piotra przed figurą Matki Bożej przywiezionej z Fatimy do Watykanu.

Matko Boża Fatimska
wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność
dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń,
które nazywają Ciebie błogosławioną.
Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga,
który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się
nad ludzkością, nękaną przez zło i zranioną przez grzech,
aby ją uzdrowić i zbawić.
Przyjmij z macierzyńską łaskawością
akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością,
w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku.
Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach
i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach.
Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie,
i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu.
Chroń nasze życie w Twoich ramionach:
Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra;
ożywiaj i posilaj wiarę;
wspieraj i rozjaśniaj nadzieję;
rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie:
prowadź nas wszystkich na drodze świętości.
Naucz nas swojej miłości i szczególnego upodobania
dla maluczkich i ubogich,
dla wykluczonych i cierpiących,
dla grzeszników i serc zagubionych:
wszystkich otocz Twoją ochroną
i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi,
a Panu naszemu Jezusowi. Amen.

 

Podała: M. Klupsz

Powrót