2. Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski jako mojego Patrona

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

2. Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski jako mojego Patrona

Święty Andrzeju Bobolo!
Dziękujemy Wszechmocnemu za to,że dał nam wszystkim Ciebie jako wielkiego Patrona Polski.

Z Twym patronatem złączyłeś obietnicę odrodzenia Ojczyzny po latach niewoli.Dlatego z ufnością powierzamy Tobie wszystkie trudne sprawy polityczne, społeczne, ekonomiczne.

Ty sam przypominasz nam,że przemiana dzięki modlitwie ma początek w sercu modlącego się,w moim osobistym życiu.Dlatego proszę z całego serca,byś zechciał być moim Patronem.

Oby Twoja pomoc umocniła zarówno mnie, jak i moich bliskich w odnowie życia zgodnie z Ewangelią, byśmy radowali się Dobrą Nowiną Jezusa, Twojego i naszego Pana,który z Ojcem i Duchem Świętym umiłował nas na wieki wieków.Amen.