Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Beatyfikacja ks. Władysława Bukowińskiego

W niedzielę 11 września odbyła się w Karagandzie beatyfikacja ks. Władysława Bukowińskiego, Polaka, więźnia sowieckich łagrów.

Ksiądz Władysław Bukowiński zmarł 3 grudnia 1974 r. w Karagandzie i tam został pochowany, jako wielki apostoł Kościoła w Kazachstanie.Proces diecezjalny ks. Bukowińskiego był prowadzony przez Archidiecezję Krakowską, z którą ten był związany w latach swej młodości.

Starania o beatyfikację księdza zostały uwieńczone cudem uznanym przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych na Watykanie w grudniu 2015 roku. Ks. Bukowiński będzie pierwszym błogosławionym Kościoła Katolickiego obrządku łacińskiego w Kazachstanie.  

Urodził się w Berdyczowie 22 grudnia 1904 roku, skąd rodzina przeniosła się do centralnej Polski w roku 1920, uciekając przed sowietami. Po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim i święceniach kapłańskich w roku 1931, a następnie pracy duszpasterskiej w Rabce i Suchej Beskidzkiej, ks. Bukowiński wyjechał w roku 1936 na Kresy. Został tam wykładowcą w Seminarium Duchownym w Łucku, gdzie w roku 1939 przyjął obowiązki proboszcza katedry. Funkcję tę pełnił jednak krótko, ponieważ w roku 1940 został uwięziony przez NKWD.

Po wyjściu z więzienia pomagał uciekinierom i jeńcom wojennym. Wkrótce został ponownie uwięziony. W latach 1945 - 1954 przebywał w radzieckich więzieniach i obozach pracy w Kijowie, Bakał, Czelabińsku i Dżezkazganie. Pomimo wyczerpującej pracy znajdował jeszcze czas i siłę na odwiedzanie chorych, udzielanie sakramentów świętych i prowadzenie rekolekcji w różnych językach. W łagrze wykładał i napisał historię Polski.

W roku 1954 został zesłany do Karagandy, z obowiązkiem podjęcia pracy stróża. Tam również prowadził tajne duszpasterstwo. Odbywał liczne wyprawy misyjne do Tadżykistanu, Ałmaty, Semipalatyńska, Aktiubińska.

W roku 1958 został kolejny raz uwięziony i zesłany do łagrów. Wielokrotnie uciekał i był zamykany. Przebywał w łagrach i więzieniach łącznie 13 i pół roku. Po odbyciu kary nie powrócił do Polski, poczuwając się do obowiązku pracy duszpasterskiej dla ludzi opuszczonych w Karagandzie. Pracę tę prowadził w prywatnych domach, gdzie odprawiał Msze św. i katechizował do końca swoich dni. Zmarł 3 grudnia 1974 roku.

Św. Jan Paweł II znał osobiście księdza Bukowińskiego, a w czasie swej podróży apostolskiej do Kazachstanu w 2001 roku, powiedział o nim: „Księdza Władysława Bukowińskiego wielokrotnie spotykałem i zawsze podziwiałem za kapłańską wierność i apostolski zapał. Był szczególnie związany z Karagandą. Pragnę dzisiaj złożyć w imieniu Kościoła hołd zarówno jemu jak i wszystkim zesłańcom.”

Mirosława Klupsz