Nominacja Prezesa Zarządu DIAK AW
na VI kadencję – kwiecień 2013 r.

Podczas kwietniowego posiedzenia Rady DIAK AW dokonano wyboru trzech kandydatów na stanowisko prezesa Zarządu AK AW. Dekretem z dnia 24 kwietnia 2013 r. kardynał Kazimierz Nycz mianował p. Elżbietę Olejnik prezesem Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej na kolejną kadencję. Znowelizowany w 2010 roku Statut Akcji Katolickiej w Polsce ustala czteroletnią kadencję dla prezesów w strukturach: krajowej, diecezjalnych i parafialnych Stowarzyszenia, a także dla członków Zarządu.Pani Elżbieta Olejnik od dwudziestu lat jest bardzo zaangażowana w działalność apostolską Kościoła. Uczestniczyła w pracach II Synodu Plenarnego Kościoła w Polsce, była członkiem Archidiecezjalnej Komisji Synodalnej Archidiecezji Warszawskiej i współtworzyła reaktywowaną w 1995 roku Akcję Katolicką.Była członkiem pierwszego Zarządu DIAK AW, od dwunastu lat jest redaktorem naczelnym miesięcznika „Wierzyć Życiem” – pisma Akcji Katolickiej AW. Stanowisko prezesa Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej obejmuje po raz drugi.