Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

13. ROCZNICA
2.04.2005 – 2.04.2018

WIERZYĆ ŻYCIEM – MAJ  2005

 

Trwajmy nadal na wspólnej modlitwie 

ODSZEDŁ do naszego Pana w niebie wielki Polak, wielki człowiek, nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II. Akcja Katolicka wraz z Kościołem w Polsce i całym światem pogrążona jest w żałobie. Jesteśmy pełni bólu i żalu, ale nie rozpaczy, bo Ten, który całym swym życiem uczył nas miłości, wiary oraz odwagi w ich głoszeniu, jest i na zawsze pozostanie wśród nas. Znajdziemy Go w słowach, które pozostawił, a także w nadziei, że potrafimy iść wskazaną przez Niego drogą. Ufni, że nadal otaczać nas będzie Swoją opieką, obiecujemy wypełnić nasze powołanie osoby świeckiej w Akcji Katolickiej. Nasze stowarzyszenie zawsze było bliskie sercu Ojca Świętego. W swoim przesłaniu do włoskiej Akcji Katolickiej wygłoszonym w Castel Gandolfo we wrześniu 2003 roku powiedział: „Kościół nie może się obejść bez Akcji Katolickiej (...) potrzebuje świeckich, którzy w Akcji Katolickiej znaleźli szkołę świętości i dzięki niej nauczyli się wprowadzać w życie radykalne przesłanie Ewangelii". Niech te słowa pozostaną w nas na zawsze, dodając nam siły i zobowiązując do dalszej pracy.
Ojciec Święty wiele razy prosił nas o modlitwę. Powiedział: „Módlcie się za mnie za życia i po mojej śmierci". Te modlitwy w ostatnich dniach uderzały w niebo z wielką siłą. Towarzyszyły Ojcu Świętemu w drodze do Boga. Trwajmy nadal na wspólnej modlitwie w Jego intencji. Już wkrótce spotkamy się na ogólnopolskiej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Przybądźmy tam licznie. Stańmy wszyscy przed obliczem naszej Matki, której Jan Paweł II powierzył całe swoje życie. Niech ta obecność będzie świadectwem naszej wierności Bogu, Jego Matce oraz hołdem pamięci największego z Polaków.