Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Śp. Prymas Kardynał Józef Glemp spadkobierca Prymasa Tysiąclecia

Wspomnienie w czwartą rocznicę śmierci

W święto Ofiarowania pańskiego 1983 roku w Bazylice św. Piotra w Rzymie odbył się uroczysty Konsystorz Kardynalski, podczas którego papież Jan Paweł II mianował nowych kardynałów. Wśród nominatów był arcybiskup warszawski i Prymas Polski Józef Glemp. W Polsce był to niezwykle ważny i trudny czas. Ksiądz Prymas prowadził Kościół zaledwie półtora roku po wielkim Prymasie Tysiąclecia. Od 1981 roku trwał stan wojenny ze wszystkimi tego skutkami – internowania, śmierć górników w kopalni „Wujek”, terror i zastraszanie narodu, bieda i niepewność jutra. Rola Kościoła, a w szczególności Prymasa Polski, była ogromna. W tym trudnym okresie dziejów Ojczyzny nominacja kardynalska Księdza Prymasa była szczególnie ważnym wydarzeniem. Wzmacniała jego pozycję wśród biskupów i wobec władz komunistycznych.

Warto przy tej okazji przypomnieć chociaż kilka faktów z historii Kościoła i Ojczyzny, które zawdzięczamy Księdzu Prymasowi Józefowi Glempowi. Gdyby nie rozsądna i wyważona linia reprezentowana przez Księdza Prymasa prawdopodobnie nie doszłoby do tak pokojowego przekazania władzy przez komunistów w Polsce. W tamtych trudnych latach Ksiądz Prymas okazał się strategiem na miarę swego poprzednika. Zapoczątkowany przezeń dialog, wsparty następnie orędziem Jana Pawła II, zaowocował bezkrwawymi przemianami w tym regionie świata. Nie sposób też przecenić rolę Księdza Prymasa w trudnych latach dziewięćdziesiątych, a szczególnie na ich początku, kiedy wiele środowisk liberalnej lewicy wypowiedziało faktyczną walkę Kościołowi i dążyło do usunięcia go na margines życia społecznego. Prymas potrafił dać jednoznaczny odpór tym tendencjom, nie zamykając Kościoła w postawie lękowej, lecz otwierając go na nowe wyzwania, dialog ze współczesnością, ekumenizm i dialog międzyreligijny. Wśród największych ówczesnych zasług Księdza Prymasa należy wymienić: przewodniczenie II Polskiemu Synodowi Plenarnemu, który dokonał gruntownego przemyślenia linii Kościoła wobec nowych zadań, otwarcie Kościoła na media, prawidłowe ułożenie stosunków Kościoła z władzą świecką i zachowanie pełnej jedności wspólnoty eklezjalnej w Polsce, co nie było w tamtym czasie sprawą łatwą.

Odpowiadając na życzenie Papieża Jana Pawła II w maju 1996 roku powołał na nowo Akcję Katolicką w Polsce. Wyraził zgodę, aby wznowione przez Księdza Prymasa Tygodnie Społeczne były organizowane w kolejnych latach przez Akcję Katolicką. Uczestniczył w nich, jak również w innych uroczystościach rozwijającego się po 50 latach przymusowej przerwy stowarzyszenia.

Całą pasterską posługę Księdza Prymasa charakteryzowała wyjątkowa pokora, pozwalająca mu na cierpliwe wysłuchiwanie racji wszystkich stron, z poszanowaniem dla każdego, kto kiedykolwiek miał okazję się z nim spotkać. Historycznym, a zarazem najbardziej wstrząsającym znakiem tej pokory był słynny rachunek sumienia przeprowadzony przez kardynała Glempa w imieniu Kościoła w Polsce, w okresie Wielkiego Jubileuszy na Placu Teatralnym w Warszawie.

Życzliwy stosunek do ludzi, wrażliwość na sprawy społeczne, szacunek dla tradycji narodowych i troska o zachowanie naszego patrymonium przyniosły mu w niektórych kręgach społeczno-kulturalnych zaszczytne miano „Pater Patriae”. Właśnie tym cechom Prymasa zawdzięczamy niezwykły fenomen polskiej religijności tamtych lat. Podkreślić też należy, że z inicjatywy Księdza Prymasa na królewskich błoniach Wilanowa została rozpoczęta budowa Świątyni Opatrzności Bożej. W Święto Niepodległości 11 listopada br. została odprawiona w głównym kościele Świątyni pierwsza Msza św. Szkoda, że tego nie doczekał.

Taki był śp. Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, Honorowy Obywatel Wilanowa. Zmarł 23 stycznia 2013 r. Został pochowany w podziemiach archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Od roku, po zakończeniu prac restauracyjnych podziemi katedry, dbałość o grób Księdza Prymasa Glempa podjęła Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej. W odstępach kilkunastu dni kolejne Parafialne Oddziały AK przynoszą świeże kwiaty i znicze. Pamiętamy też o rocznicach urodzin Księdza Prymasa, o dniu imienin i narodzin dla Nieba.

Elżbieta Olejnik


Fot. Wojciech Łączyński