DWADZIEŚCIA LAT AKCJI KATOLICKIEJ
W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE

Pod tym hasłem Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej zainaugurowała 20. rocznicę reaktywowania stowarzyszenia.

Prezes Zarządu Akcji Katolickiej AW została uhonorowana przez Stolicę Apostolską medalem PRO ECCLESIA ET PONTIFICE.

Odznaczenie wręczył p. Elżbiecie Olejnik JEm. kardynał Kazimierz Nycz.

Widzieć, oceniać, działać

Uroczystą Mszą św. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej zainaugurowała jubileuszowe obchody 20. rocznicy powołania stowarzyszenia po 50 latach przymusowej przerwy. Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię JEm Kardynał Kazimierz Nycz.  

W koncelebrze uczestniczyło 34 kapłanów – diecezjalnych i parafialnych Asystentów Akcji Katolickiej – seniorzy i aktualnie sprawujący tę funkcję oraz Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej ks. dr Piotr Odziemczyk. Na ołtarzu obecne były Relikwie Świętego Jana Pawła II, które Akcja Katolicka AW otrzymała od JEm kard. Stanisława Dziwisza.

Po Mszy św. zostały złożone wiązanki kwiatów na grobach prymasów: śp. kard. Józefa Glempa, śp. kard. Augusta Hlonda i sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.


W drugiej części uroczystości, w Rezydencji Arcybiskupów Warszawskich, członkowie Akcji Katolickiej i zaproszeni goście wysłuchali przedłożenia JE kard. Kazimierza Nycza nt. granic angażowania się katolików świeckich w życie społeczne i polityczne; Hierarcha przywołał słowa św. Jana Pawła II „o roztropną troskę o dobro wspólne”. 

Następnie ks. prof. Tadeusz Borutka wygłosił wykład nt. „Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W dwudziesta rocznicę istnienia”. 

Przed wykładami miała miejsce podniosła uroczystość. Prezes Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej została odznaczona przez Kardynała Kazimierza Nycza medalem Pro Eclesia et Pontifice. W ten sposób została uhonorowana praca dla Kościoła, w którą p. Elżbieta Olejnik angażuje się ofiarnie od 1993 roku – w czasie trwania II Synodu Plenarnego i w tworzenie struktur, a następnie rozwój Akcji Katolickiej.

Laudacja    Podziękowanie

Medal Pro Eclesia et Pontifice (pol. Dla Kościoła i Papieża) to jedno z sześciu wysokich odznaczeń Stolicy Apostolskiej. Został ustanowiony przez papieża Leona XIII 17 lipca 1888 roku dla upamiętnienia 50. lecia jego kapłaństwa. Odznaczenie to jest przyznawane przez papieża na wniosek biskupa diecezjalnego, w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła.  

Foto: Wojciech Łączyński