Akcja Katolicka AW opiekuje się grobem
śp. Ks. Prymasa Józefa Glempa

>>>