Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Francesco GRANACCI, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

   15.VIII.1920 r. – Bitwa Warszawska   

Droga narodu polskiego nigdy łatwą nie była, ale może właśnie dzięki temu jesteśmy narodem z charakterem. Brońmy charakteru narodowego, któremu mocy dodaje charakter chrześcijański, czerpany z Chrystusa.

Stefan Kardynał Wyszyński - Druga kromka chleba, 16 sierpnia

>>>

Przewodniczący Episkopatu o LGBT+: szacunek do osób nie może prowadzić do akceptacji ideologii

>>>


1944 – Powstanie Warszawskie – 2019

Polska nie chce umierać. Nie chce i nie umrze!
Ale Polacy muszą mieć tak wielką wiarę w życie narodu,
jak Kościół ma w żywot wieczny.

Stefan Kardynał Wyszyński - kromka chleba, 1 sierpnia

>>>

Modlitwa jest naszą bronią

Brutalny atak na proboszcza katedry św. Jana Chrzciciela w Szczecinie – ks. prałata Aleksandra Ziejewskiego jest kolejnym przejawem agresji na Kościół, wiarę katolicką i duchowieństwo. Walka z Kościołem toczy się we wszystkich sferach naszego życia.

Archanioł Michał

>>>

Potrzebna zdecydowana reakcja

Z prof. dr. hab. Mieczysławem Rybą, historykiem, wykładowcą z KUL i WSKSiM, rozmawia Mariusz Kamieniecki.

>>>

Choszczówka – polskie Castel Gandolfo

„Was tu obecnych i wszystkich,
którzy kiedykolwiek
będą tu przychodzili,

błogosławię w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego”

Stefan Kardynał Wyszyński  

>>>

Przewodniczący Episkopatu o próbie zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła

>>>

Matko Nieustającej pomocy, przyjm błaganie nasze!

>>>

Warszawskie mamy: Nie chcemy demoralizacji dzieci

>>>

Akcja Katolicka AW opiekuje się grobem
śp. Ks. Prymasa Józefa Glempa

>>>