Brońmy kościołów i naszej wiary

Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej wyrażają sprzeciw, oburzenie, smutek i niepokój, jaki nas ogarnia w związku z masowymi, barbarzyńskimi atakami na katolików w Polsce, podejmowanymi w ostatnich dniach przez środowiska lewicowo-liberalne.

Nienawistne, niezgodne z prawem napady na kościoły, wtargnięcia barbarzyńskich aktywistów do kościołów w czasie Mszy św. i nabożeństw, uniemożliwienie wiernym uczestniczenia w obrzędach religijnych są nieznanymi zjawiskami w naszej historii, nawet w najtragiczniejszych jej okresach.

Kościoły były zawsze miejscem modlitwy i skupienia, a nawet ochrony od barbarzyńców. Prawa osób wierzących zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i w Konkordacie między Stolicą Apostolską i RP zapewniają każdemu wolność sumienia i religii.

Oczekujemy na podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań mających na celu respektowanie praw wiernych do bezpiecznego uczestnictwa w nabożeństwach religijnych, poszanowanie świątyń i przedmiotów kultu religijnego, będących świadectwem naszej wielowiekowej chrześcijańskiej kultury.

My, katolicy, nie obrażamy osób innych wyznań i ludzi niewierzących. Darzymy wszystkich szacunkiem, lecz nie zgadzamy się na to, aby nas obrażano, żeby raniono nasze uczucia religijne i na naszych oczach popełniano bluźniercze czyny i manifestowano zgorszenie.

Manifestacje obecne na ulicach polskich miast są seansami pogardy i nienawiści do ludzi wierzących i do Kościoła katolickiego. Te zjawiska są groźne dla przyszłości naszej Ojczyzny. Trzeba postawić temu tamę.

Elżbieta Olejnik - prezes