Przewodniczący Episkopatu o próbie zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła

>>>

W Hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II

>>>

Stulecie przywrócenia relacji dyplomatycznych POLSKA – STOLICA APOSTOLSKA

>>>

MEDAL 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI DLA URSZULI FURTAK

>>>

Św. Andrzej Bobola - Męczennik za wiarę

>>>

Matko Nieustającej pomocy, przyjm błaganie nasze!

>>>

Oświadczenie
Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej

>>>

Rzecznik Episkopatu: prosimy o modlitwę
po kolejnej profanacji obrazu Matki Bożej

>>>

Srebrny Jubileusz  święceń biskupich bp. Piotra Jareckiego

>>>

GIOTTO di Bondone, Noli me tangere (łac. Nie dotykaj Mnie!, "Nie zatrzymuj Mnie")

Czcigodni Księża Asystenci,
Szanowni Prezesi,
Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć pełne radości i nadziei życzenia.
Umocnieni wiarą, że Chrystus „umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, trzeciego dnia zmartwychwstał”,
z wiarą, którą przeżywamy, wyznajemy i głosimy,
która towarzyszy nam od wieków,
kolejny raz, w Wielkanocny Poranek,
wyjdziemy na spotkanie Chrystusa Zwycięzcy,
aby przyjąć Go do naszych serc, rodzin i domów.
Niech Jego obecność wniesie w nasze życie promień światła,
który rozproszy otaczające nas
mroki ciemności i lęku, smutku i zwątpienia.

Radosnego Alleluja!

Ks. Kanonik Piotr Odziemczyk
Diecezjalny Asystent Kościelny
Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej  

Elżbieta Olejnik
Prezes Zarządu
Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej  

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł 

śp. Jerzy ŻYDKIEWICZ

Członek Akcji Katolickiej przy par. św. Szczepana na Mokotowie.
W zmarłym tracimy Przyjaciela, wspaniałego Kolegę, Nauczyciela, Człowieka wielkiej pokory, kultury, dobroci, solidarności i pracowitości.

Śp. Jerzy był aktorem,
pracował zawodowo do czasu wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku.
Cały swój talent aktorski i artystyczny spożytkował dla parafii św. Szczepana na Mokotowie,
mieszczącej się najpierw w pałacyku przy ul. Narbutta,
a potem w nowo wybudowanym kościele.
Miał swój udział w koncepcji wystroju świątyni.

Św. Jerzy był członkiem Akcji Katolickiej bardzo prężnego i liczącego się Oddziału w Archidiecezji Warszawskiej.

W 2018 roku został uhonorowany Medalem św. Stanisława
za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej.

W 1999 roku podczas zamknięcia II Synodu Plenarnego w Polsce, co miało miejsce
w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, miał swój udział jako lektor w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II i całego Episkopatu Polski.

Był spokrewniony z rodziną Frassatich.
Do ostatniej chwili pracował dla Kościoła, dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Pozostajemy w smutku i żalu, jednak z nadzieją na spotkanie w Domu Ojca.

Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w kościele św. Szczepana, przy ul. Św. Szczepana,
w dniu 24 kwietnia 2019r. (środa) o godz. 11.30.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej

Potrzebujemy dzisiaj nawrócenia i dialogu

>>>

Rejonowe spotkanie formacyjne – 30.03.2019 r.

>>>

Benedykt XVI: Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego

>>>