Wytyczne dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

Na mocy dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 oraz noty Penitencjarii Apostolskiej o Sakramencie Pojednania w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20 marca 2020 i dekretu tejże Penitencjarii dotyczącego specjalnych odpustów w sytuacji pandemii z dnia 20 marca 2020, Arcybiskup Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz kieruje do kapłanów Archidiecezji Warszawskiej następujące wytyczne na czas Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego:


>

 

Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa „Urbi et Orbi” całemu światu

Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka...

Rekolekcje Wielkopostne ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z 21-24.03.2010 roku
 

>>> Rekolekcje z Prymasem Tysiąclecia

Koronawirus – materiały do wykorzystania


WAŻNE KOMUNIKATY ♦ WAŻNE KOMUNIKATY ♦ WAŻNE KOMUNIKATY 


  Do końca marca odwołane są spotkanie wszystkich grup i wspólnot parafialnych.


2. Komunikat Rady Stałej KEP ws. wprowadzenia prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem


Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem...


 3. Dekret Kazimierza Kard. Nycza


 Dyspensa od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy świętej

 Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245

i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
– osobom w podeszłym wieku,
– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
– osobom, które czują obawę przed zarażeniem,
– pracownikom służby zdrowia.


4. Transmisje niedzielnej Mszy św.


Transmisje niedzielnych Mszy świętych 

>>>

Koronawirus i (nie)wiara

Całe wieki pobożny lud Boży w czasach klęsk żywiołowych, epidemii i wszelkiego rodzaju zaraz z wiarą i z gorliwą modlitwą zwracał się do Boga o ratunek i miłosierdzie. W takich chwilach następowała zazwyczaj wielka mobilizacja nie tylko możliwości ludzkich, ale także mobilizacja duchowa, mająca na celu wybłaganie pomocy z nieba.
 

>>> Koronawirus i (nie)wiara

Co łączy Kardynała Wyszyńskiego
z przesłaniem św. Faustyny i orędziem fatimskim?

>>> PRELEKCJA

80. rocznica wybuchu II Wojny światowej

>>>