Start

Msza św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W piątek 28 października o godz. 19.00 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela zostanie odprawiona Msza św. w intencji beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Czytaj więcej...

Msza św. w intencji ks. prałata Tadeusza Sowy, pierwszego Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej, z okazji Jego Imienin.

Kościół Najświętszego Zbawiciela, piątek 28 października br., o godz. 18.30.

Intronizacja – 19 listopada 2016 r.

Jubileuszowy Akt przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana


 

AKT INTRONIZACYJNY

KOMENTARZ KEP

KOMUNIKAT KEP

Propozycja pielgrzymki do Łagiewnik!

Wydarzenia organizowane przez POAK w parafii św. Szczepana

Czytaj więcej...

Biskup Mirosław Milewski
nowym
Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej

 

NIE LĘKAJCIE SIĘ

Czytaj więcej...

Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia,
Opatrznościowy Ojciec Polskiego Narodu


 

Relacja z konferencji

Czytaj więcej...

WIERZYĆ ŻYCIEM nr 5-6 Rok XV
SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2016

PISMO AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Do nabycia w Sekretariacie DIAK AW

Bądźcie znakiem miłosierdzia Boga

Katecheza Papieża Franciszka wygłoszona podczas audiencji ogólnej w Watykanie 17 sierpnia 2016 r.

Rada UE znów przeciwko rodzinie

Rada Unii Europejskiej wzywa poszczególne kraje UE do podjęcia działań zmierzających do zagwarantowania zrównania praw osób LGBTI z osobami heteroseksualnymi. Do obrony tradycyjnie pojmowanej rodziny polski rząd i parlamentarzystów wzywają internauci.

Czytaj więcej...

Spotkanie papieża Franciszka z biskupami w katedrze na Wawelu

 

O dechrystianizacji i sekularyzacji współczesnego świata, bałwochwalstwie pieniądza, kolonizacji ideologicznej i uchodźcach rozmawiał papież Franciszek z polskimi biskupami 27 lipca br. w katedrze na Wawelu.

Czytaj więcej...

WYSTAWA „JAN PAWEŁ II. ŹRÓDŁA”

Jan Paweł II. Źródła – to tytuł wystawy, którą można oglądać jeszcze tylko do 15 sierpnia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, w pawilonie ustawionym w pobliżu kościoła św. Anny.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje