Choszczówka – polskie Castel Gandolfo

„Was tu obecnych i wszystkich,
którzy kiedykolwiek
będą tu przychodzili,

błogosławię w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego”

Stefan Kardynał Wyszyński  

 

Oczekiwana i zbliżająca się beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego zainspirowała Akcję Katolicką do odbycia pielgrzymki śladami Prymasa Tysiąclecia. Tym razem za cel naszego pielgrzymowania obraliśmy Choszczówkę – polskie Castel Gandolfo. Położona wśród lasów, w odległości 20 km od centrum Warszawy, Choszczówka to część Białołęki. Jednak pośród wielu prywatnych posesji i zabudowań znajduje się tu miejsce niezwykłe – park, dom, kaplica, gdzie chętnie przyjeżdżał Kardynał Stefan Wyszyński, aby odpocząć od miejskiego gwaru, pracować w sprzyjającej atmosferze przyrody, modlić się. To Ośrodek Jasnogórskiej Matki Kościoła. Aktualnie, w jednym z budynków, mieści się też Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego przeniesiony z ul. Dziekania 1.

Historia Ośrodka Jasnogórskiej Matki Kościoła jest stosunkowo krótka. W 1969 roku teren przy ul. Świerkowej 4 został zakupiony przez Instytut Świeckich Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła. 26 sierpnia 1969 roku kardynał Stefan Wyszyński poświęcił dom i kaplicę. Była ona jednak zbyt mała, aby pomieścić w niedzielne Msze św. wszystkich chętnych do modlitwy okolicznych mieszkańców. W 1973 roku sprowadzono z Myszyńca chatę kurpiowską i przystosowano ją na kaplicę, która służy wiernym do dziś.

W latach 1969-1981 dosyć często przebywał w Choszczówce Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński. Spotykał się tu z ważnymi osobistościami Kościoła, ale też z przedstawicielami władz państwowych. Prowadził ważne rozmowy dotyczące stosunków: państwo-Kościół. W dniu 2 października 1978 roku w Choszczówce odbyło się posiedzenie Rady Stałej Episkopatu Polski, w którym po raz ostatni uczestniczył kardynał Karol Wojtyła. Ostatni pobyt Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choszczówce odnotowany jest w dniu 31 marca 1981 roku.

Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy Mszą św. we wspomnianej kaplicy przerobionej z kurpiowskiej chaty.

Wysiadających z autokaru pielgrzymów powitała p. Iwona Czarcińska i śpiew ptaków. Krótki spacer aleją dębową i znaleźliśmy się w centrum obiektu. Skrzypiące deski podłogowe, zapach drewna, prosty ale trafiający do serca wystrój kaplicy, kilka słów serdecznego powitania przez p. Iwonę Czarcińską - to wszystko robiło wrażenie i tworzyło niepowtarzalną atmosferę tego miejsca i naszego spotkania. Mszę św. sprawował o. Maciej Okoński dominikanin. W homilii kaznodzieja nawiązał do głębokiej spuścizny nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Również w kaplicy wysłuchaliśmy krótkiego wprowadzenia do mającego się rozpocząć zwiedzania domu, w którym znajduje się kaplica Prymasa Tysiąclecia a w niej klęcznik, na którym się modlił, natomiast na piętrze jest gabinet Hierarchy i pokój z pamiątkami. Jest tam oryginalne biurko Księdza Prymasa, Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, z którym się nie rozstawał, zdjęcia rodzinne, podarowane obrazy – pejzaże, sutanna, ornat, piuska, biret, encykliki z dedykacjami, m.in. papieża Pawła VI, strój ofiarowany przez górali na urlopy spędzane na Bachledówce, ciupaga i wiele innych przedmiotów, których nie sposób wymienić.

W alejkach parku otaczającego zabudowania znajdują się stacje Drogi Krzyżowej oraz kapliczki różańcowe. Tam właśnie domówiliśmy Różaniec Fatimski, jako że była to sobota 13 lipca.

Po obiedzie obejrzeliśmy film zatytułowany „Czas to miłość”, po którym postać Prymasa Tysiąclecia stała się nam jeszcze bardziej bliska. Były też świadectwa uczestników spotkania dotyczące wspomnień ze spotkań z kard. Stefanem Wyszyńskim. Ubogaceni przeżyciami wróciliśmy do kaplicy, aby w duchu wdzięczności pomodlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie spotkania otrzymaliśmy obrazki ze zdjęciem kard. Stefana Wyszyńskiego, na których odwrotnej stronie umieszczone jest ABC Społecznej Krucjaty Miłości autorstwa Hierarchy.

 

Ta pielgrzymka w sposób szczególny zapadła w naszą pamięć i w nasze serca. Będzie też przynagleniem, aby bardziej zgłębić nauczanie Wielkiego Prymasa i Jego niezwykłą biografię.

Elżbieta Olejnik