80. rocznica wybuchu II Wojny światowej

W 80. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę Akcja Katolicka oddała hołd ofiarom wojny 1939 roku. Wojny, podczas której ginęli ludzie różnych narodowości, ginęli Polacy, ginęły dobra naszej kultury, kościoły, zabytki.

Złożenie kwiatów przy ścianie Archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie (na ul. Dziekania) i okolicznościowa modlitwa były udziałem delegacji Akcji Katolickiej z prezes Urszulą Furtak na czele.

Delegację tworzyli: Elżbieta Olejnik – prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej i członek Zarządu KIAK, Katarzyna Jasińska – prezes Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej, Marta Rudzka – prezes POAK par. św. Michała w Warszawie, Jan Boerner – prezes POAK par. MB Ostrobramskiej, Krzysztof Gołębiowski – prezes POAK par. Św. Krzyża, Krzysztof Skibiński –wiceprezes POAK par. Świętej Bożej Rodzicielki w Klarysewie.

Elżbieta Olejnik  

Delegacja Akcji Katolickiej przy fragmencie gąsienicy czołgu-pułapki z czasu Powstania Warszawskiego wmurowanej w ścianę Archikatedry od strony ul. Dziekania.