Akcja Katolicka przy parafii pw. św. Bonifacego (ul. Czerniakowska 2/4) zaprasza na wystawę zatytułowaną:

RYCERZE WIARY I NIEPODLEGŁOŚCI

autorstwa p. Marii Gołębiewskiej.

Wystawa będzie czynna od 29 września br. (niedziela) w krużgankach kościoła pod wezwaniem św. Jana z Dukli.

W parafii są dwa kościoły obok siebie – starszy, barokowy pw. Świętego Antoniego z Padwy, zbudowany w latach 1690-1693 wg projektu architekta królewskiego Tylmana z Gameren, ufundowany przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i nowy pw. św. Jana z Dukli, konsekrowany 26 listopada 2000 r. przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa.

Edyta Solińska